SLUŠNÍ LIDÉ SL-5S
Lomcujíc Branou Zlovolnosti, v krev naše dlaně rozedřené... Slušný lid panských lží má dosti, zbavíc se břímě zmatenosti, apatie a bázlivosti - my tu Mříž jednou ROZEVŘEME!

              Hnutí SL-5S

 

  Jediná SKUTEČNÁ (komplexně řešící) OPOZICE

                   

               Jediné poctivé (nepodveditelné) řešení :


       POCTIVÝ (EKO)LOGICKÝ STÁT SE SPRAVEDLIVOU                            JUSTICÍ A S VLÁDOU SKUTEČNÝCH                                            (APOLITICKÝCH) ODBORNÍKŮ  

      = 3 absolutní (nepodveditelné) kontrolní mechanismy

                                                - viz složka Program