SLUŠNÍ LIDÉ SL-5S
Lomcujíc Branou Zlovolnosti, v krev naše dlaně rozedřené... Slušný lid panských lží má dosti, zbavíc se břímě zmatenosti, apatie a bázlivosti - my tu Mříž jednou ROZEVŘEME!

           Hnutí SL-5S

 

 Jediná SKUTEČNÁ (komplexně řešící) OPOZICE

                   

             Jediné poctivé (nepodveditelné) řešení :


     POCTIVÝ (EKO)LOGICKÝ STÁT SE SPRAVEDLIVOU   
                   JUSTICÍ A S VLÁDOU SKUTEČNÝCH  
                        (APOLITICKÝCH) ODBORNÍKŮ
 
 - pod dozorem skutečně nezávislých (svobodných) médií
 
       = TO VŠE POD FINÁLNÍM (REFERENDOVÝM) 
                             DOZOREM OBČANŮ      = 3 absolutní (nepodveditelné) kontrolní mechanismy

                                               
                                                      - viz složka Program