Problém zvaný Politika

Karel Kryl : "Stále ryjeme držkou v zemi..."

Stále ještě věříte stávajícím zapouzdřeným politickým stranám

a jejich sehraným korytářským tanečkům??....

 

To je ale CHYBA!! - která se nám vymstívá již drahně let ....

Přestaňme již konečně dělat chyby, podporovat nesmysly - a chtějme to, co je správné = normální

Mít tak skutečnou právní demokratickou spravedlivou společnost, vládu skutečných fundovaných odborníků vybíraných transparentními veřejnými konkurzy, správné logické zákony, spravedlivou policii a justici ...

 

Mít tak

SVŮJ NORMÁLNÍ (EKO)LOGICKÝ SPRAVEDLIVÝ ČESKÝ STÁT .....

 

 

 

 

Že by "rajská utopie"?

 

NIKOLIV!

 

USTAVENÍ TOHOTO NORMÁLU JE REÁLNĚ LEGITIMNĚ JEDNODUCHÉ :

 

P O C T I V Ě S J E D N O C E N I

O D S P O D U

Copyright @ All Rights Reserved. Odspodu.cz