SL-5S
PROTI politikaření, korupci, byrokracii, "justičnímu" zneužívání (pravo)moci, bezpráví ...

               Karel Kryl : "Stále ryjeme držkou v zemi..."

Stále ještě věříte stávajícím zapouzdřeným politickým stranám a jejich sehraným korytářským tanečkům?....

To je ale CHYBA!! - která se nám vymstívá již drahně let ....

Přestaňme již konečně dělat chyby, podporovat nesmysly - a chtějme a dělejme to, co je správné = normální ...

Že by "rajská utopie"?

NIKOLIV!

USTAVENÍ TOHOTO NORMÁLU JE REÁLNĚ LEGITIMNĚ JEDNODUCHÉ :

  P O C T I V Ě   S J E D N O C E N I   O D S P O D U


Tento poctivý záměr poctivého "všelidově centrálního" sjednocení si může dovolit pouze uskupení, které splňuje   6 Bodů Věrohodnosti (6 BV) : 

1) Chtít (a umět) nazvat věci pravými jmény : SKUTEČNÝMI RELEVANTNÍMI ("nepopulárními") fakty a souvislostmi se nebát sdělovat SKUTEČNOU PRAVDU

2) Chtít pozitivní společenskou změnu OPRAVDOVOU (systémovou-fundamentální), nikoliv pouze "kosmetickou"(povrchní)

3) Mít pro toto jasný spravedlivý nepodveditelný efektivní (přitom zcela jednoduchý) REÁLNĚ PROVEDITELNÝ Program

4) Chtít se sjednotit (odspodu) ve Formaci, která může jít do voleb ( = samotné demonstrace-petice-stávky nic neřeší a jiná legální legitimní možnost není)

5) Aktivně oslovovat především prosté spoluobčany (narozdíl od kolaborace se subpolitickými subjekty a jejich médii...) : umět lidem věc podat-vysvětlit - případně "investigativně" zjišťovat jejich subjektivní názory pro případné objektivní vylepšení dalšího spravedlivého postupu

6) Dodržovat KODEX SLUŠNÉHO ČLOVĚKA (kodex-sl-5s.wz.cz) - zvláštěpak umět lidem věcně
(bez arogance) odpovědět na jakékoliv tématické dotazy, návrhy a připomínky

... přičemž tento důležitý 6.bod při trefné dotazové diskusi s lídrem jakéhokoliv Uskupení následně spolehlivě odhalí, kdo tento člověk je, a co (resp.zda-li něco - potřebně řešitelně - vůbec) má se svým Uskupením v úmyslu... Proto politické strany + leckteré "iniciativy" nemají dotazy občanů vůbec rády...

Tolik tedy tento platný 6-bodový axiom - jakožto nutná "REVOLUČNÍ ÚSTAVA"

!  Pokud nějaká "Iniciativa", "Aktivita" či jiné "Revoluční uskupení" některý z těchto bodů
!  nesplňuje, pak takováto "Akce" v rámci iniciace poctivé spravedlivé změny nemůže být
!  nikdy poctivě spravedlivě úspěšná = skutečně poctivě základově řešící...

Proto :

KDO CHCE MÍT ČISTÉ SVĚDOMÍ, NIKDY NEVOLÍ NIKOHO, KDO NESPLŇUJE 6 BV !

Naše Uskupení SLUŠNÍ LIDÉ-5S (SL-5S) těchto 6 BV splňuje (viz textové weby - odkazově dále) - o tom se můžete "recenzně-dotazově" přesvědčit i přímou diskusí s námi.

Pozn.: Nemáme nic společného s ryze brněnským hnutím "Slušní lidé", které vzniklo později než my (možná na nějakou "protiobjednávku") a které nemá žádný potřebně fundamentálně řešící program
+ věcně nekomunikuje ( = rozhodně nesplňuje 6 BV). Pokud tedy jsou v tomto lokálním (komunálním)  uskupení nějací skutečně slušní lidé, tak je rádi u nás přivítáme.

--------------------------------------------------------------


Vážení.

Situace na našem "iniciativním (revolučním) trhu" je bohužel taková, že veškeré aktivity (třeba
i ty úmyslově dobré) jsou roztříštěny-rozhádány-rozmělněny = osamoceny... Proto je potřeba, aby vznikla JEDNOLITÁ PLATFORMA, která bude POCTIVÁ = bude splňovat v.uv. 6 BV = tedy proti kterémuž návrhovému poctivému Uskupení nebude moct žádný "náhodný normální člověk z ulice" nic mít - a pokud něco mít bude, tak NECHŤ TO VĚCNĚ ŘEKNE a my mu vše rádi ochotně bez arogance (do)vysvětlíme.

Tato Naše Věc je Naše SPOLEČNÁ Věc = Věc KAŽDÉHO SLUŠNÉHO ČLOVĚKA
a vyzývá tedy k OTEVŘENÉ VŠEOBECNÉ OBČANSKÉ DISKUSI = k oponentní věcné kritice stávajícího systémového stavu + k návrhu poctivého spravedlivého řešení. S
právné dobré oponentní názory vítáme - mohou finalizační optimalizaci zdárně prospět.

Tímto se tedy tato naše Spravedlivá Sjednocující Akce stává ZCELA ZÁSADNÍ 
A VYJÍMEČNOU - neboť doposud ji nikdo neinicioval-neuskutečnil - a proto je stávající politicko-"justiční" stav takový, jaký je... Jinými slovy dokud takováto AKCE úspěšně uskutečněna nebude, do té doby se žádná (potřebně systémová) změna ve prospěch
běžné populace normálních slušných lidí nestane...

Vyzýváme proto tedy VŠECHNY OBČANY k zapojení se do této OTEVŘENÉ ŘEŠÍCÍ VŠEOBECNÉ OBČANSKÉ DISKUSE :

- ty normální-nespokojené (= nejen se svým stavem, avšak zvláštěpak s tím, co se obecně děje..) snad nemusíme nijak zvlášť pobízet

- těm (vcelku) spokojeným (= poněkud sobecky netečným..), dosavadně "pomýleným" jen můžeme říct-doložit, že věci jdou dělat PODSTATNĚ LÉPE

  
 BUĎME ČEŠI !  BUĎME VLASTENCI ! !
  =  BUĎME AKTIVNÍ ! ! !
 

Proto právě i Vy, pane/paní, zahoďte strach, ostych, lenost, apatii a této VŠEOBECNÉ ŘEŠÍCÍ OBČANSKÉ DISKUSE se zúčastněte neprodleně nelhostejně též - jen tak to tu Naši řešící poctivou společnou Věc pozitivně posílí a potřebně posune dále !

Kdo nic ne(u)dělá, nechť jen dále platonicky nadává - následky tristního vývoje naší planety, směřujícího k nevyhnutelné záhubě, (pů)jdou k tíži i jemu ………..